write up CRYPT hackthis.co.uk

level 1 https://www.hackthis.co.uk/levels/crypt/1

Capture.PNG

level 2  https://www.hackthis.co.uk/levels/crypt/2

  • Capture.PNG
  • Đây là một loại mã hóa Ceasar rất để nhận ra loại mã hóa cơ bản này. Chúng ta có thể sử dụng tool online như http://www.dcode.fr/caesar-cipher nên chọn chế độ vét cạn
  • WELCOMEBACKTHISLEVELISNOTASEASYASTHELASTBUTSTILLNOT

TOOCHALLENGINGSOGOAHEADANDENTERTHISPASSSHIFTTHATLETTER

  • nhưng đến đây thì cần chuyển sang dạng chữ thường. ta được: ‘welcomebackthislevelisnotaseasyasthelastbutstillnottoochallenging

sogoaheadandenterthispassshiftthatletter’

level 3  https://www.hackthis.co.uk/levels/crypt/3

Capture

  • Loại mã hóa này là gì: thử google một đoạn nhỏ xem sao? …. .. –..– / – …. .- -. -.- …
  • Ta thấy ngay đó là Morse Code

Capture.PNG

level 4   https://www.hackthis.co.uk/levels/crypt/4

Capture.PNG

Capture.PNG

level 5 https://www.hackthis.co.uk/levels/crypt/5

Capture

  • Chú ý một chút là ta thấy ngay đây là sự kết hợp giữ level1 và level4
  • Chúng ta thu đc pass: TheMentor

level 6 https://www.hackthis.co.uk/levels/crypt/6

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s